Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych oraz Delegaci XVII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego, połączonego z obchodami 25 lecia istnienia Federacji ZZPS, który odbył się w Smardzewicach w dniach 12-15 października 2017r. pragną podziękować Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna za sponsorowanie tego wydarzenia. Dzięki Państwa pomocy obchody naszego jubileuszu miały uroczysty charakter. Przekazane nam środki umożliwiły zakup materiałów promocyjnych upamiętniających to wydarzenie oraz przeprowadzenie konkursów z nagrodami, w tym poświęconego wiedzy o Federacji, a także stworzeniu utworu o Federacji.