Uwaga!

Akcja ostrzegawcza!

Cała KAS wylogowuje się z systemów i wyłącza komputery w czwartek 7 maja 2020 r. w godzinach 10:00 do 10:15

Powód ?

Po 10 latach zamrożenia kwot bazowych, obiecano i zapisano formalnie (w formie porozumienia) stosunkowo niewielkie podwyżki w KAS, w której zatrudnieni nie otrzymywali w tym czasie żadnych dodatkowych pieniędzy do głodowych pensji (poza środkami wynikającymi z redukcji zatrudnienia, co oznaczało także dodatkowe zadania). Niestety do dziś podwyżki te nie zostały nam wypłacone.

Podwyżki otrzymali już pracownicy ZUS i Policji, sądów, prokuratury, NIK, IPN, służb specjalnych, sędziowie, parlamentarzyści, funkcjonariusze i inne grupy wynagradzane z budżetu państwa. Dlaczego tylko my nie? W czym jesteśmy gorsi? O jakiej „solidarności społecznej” mówi Premier, skoro ograniczył ją tylko do służby cywilnej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej? Dlaczego Premier mija się z prawdą i manipuluje opinią publiczną?

To dzięki KAS rząd ma teraz pieniądze na pomoc przedsiębiorcom – Prezes Rady Ministrów nie raz o tym mówił publicznie i dziękował nam za nasze osiągnięcia. Nie chcemy takich podziękowań, za którymi idą jedynie redukcje zatrudnienia i płac, bo to naigrywanie się z nas i uznanie za „gorszy sort”.

To nasza praca i służba buduje budżet. Mimo panującej pandemii cały czas wykonujemy pracę i to wzmożoną, po to by właśnie przedsiębiorcy otrzymali szybsze zwroty VAT i ulgi w spłacie zobowiązań. Cały czas sprawnie prowadzimy akcję PIT i dokonujemy innych czynności i to w większym zakresie, niż poprzednio!

Po zapowiedziach Pana Premiera o cięciach w administracji i potrzebie zaszczepienia genu oszczędności powoli tracimy cierpliwość i wiarę, że kiedykolwiek zobaczymy należne nam pieniądze na rachunkach – a przecież inne osoby z administracji rządowej (publicznej) otrzymali nie tylko podwyżki, ale nawet nagrody (ZUS). Nie rozumiemy i nie godzimy się na to, by decydenci wybrali jedną grupę zawodową do bicia w nią, jak w przysłowiowy bęben.

W związku z powyższym - my, pracownicy i funkcjonariusze KAS żądamy wypłaty pensji majowej z podwyżką 6% z wyrównaniem od stycznia!

Ostrzegamy, że jeżeli pensja majowa nie zostanie wypłacona z podwyżką 6% (z wyrównaniem od stycznia), wprowadzimy kolejne akcje ostrzegawcze – tym razem rzeczywiście dotkliwe dla budżetu państwa.

Ponadto oczekujemy postawienia do dyspozycji DIAS pozostałej kwoty podwyżki wynikającej z uchwały budżetowej oraz wypłacenia wstrzymanych nagród za I kwartał do końca maja br.

Nie ma podstaw prawnych do wstrzymania nagród – naruszone zostało prawo.

 Jesteśmy Członkiem Komitetu Protestacyjnego