Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej przesłał w załączeniu, podpisaną przez Szefa KAS odpowiedź na pisma Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych działających w Krajowej Administracji Skarbowej nr KP-7/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., KP-8/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. oraz KP-9/2020 z dnia 3 maja 2020 r. dotyczące podwyżek wynagrodzeń i uposażeń.

>>treść pisma<<