Przekazujemy pismo ws KAS kierowane do Pana Marka Kuchcińskiego Marszałka Sejmu RP.

>>treść pisma<<