Komitet Protestacyjny informuje, że na mającym się odbyć 14 maja br. w Ministerstwie Finansów spotkaniu Ministra Finansów i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z Komitetem Protestacyjnym Związków Zawodowych w KAS, Minister Finansów przedstawi Komitetowi rozwiązania dotyczące podwyżek uposażeń i wynagrodzeń w KAS, które, mamy nadzieję, będą zbieżne lub zbliżone do naszych oczekiwań (w tym drugim przypadku Komitet Protestacyjny oceni, na ile będzie możliwy konsensus). Nie mamy wątpliwości, że zmiana podejścia Ministra Finansów do sprawy podwyżek i realizacji Porozumienia z Komitetem Protestacyjnym z 29 stycznia br. -  to efekt zorganizowanej przez Komitet Protestacyjny czwartkowej akcji protestacyjnej (dziękujemy za włączenie się do akcji), ale także zrozumienia przez decydentów roli KAS w zdobywaniu środków na finansowanie niezbędnych wydatków.

Poniżej informacja o tym, jak było w poszczególnych województwach (procent wyłączonych komputerów). Brawo Śląsk. Zwrócić należy uwagę również na województwo gdzie siedzibę ma Federacja również doskonały wynik, dziękujemy!!

Jak widać są województwa, gdzie spora część zatrudnionych jest zadowolona z tego, że może nie otrzymać podwyżek. Tchórze to, kretyni czy znajomi królika?