Federacja ZZPS przekazuje pismo jakie zostało skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich.

>>treść pisma<<