Pismo Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych

do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusza Kościńskiego,

Sekretarza Stanu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleny Rzeczkowskiej

w sprawie decyzji z dnia 26 listopada 2020 o zablokowaniu planowanych wydatków budżetu państwa na 2020 rok.

>>treść pisma<<