Komunikat

Dotyczący pracy dwuzmianowej ewentualnie w systemie 12/24.
Decyzje w zakresie czasu pracy w Izbach Administracji Skarbowej podejmują
Dyrektorzy poszczególnych Izb Administracji Skarbowej, jako pracodawcy.
Kwestie te są uregulowane w regulaminach pracy i każdorazowo podlegają
uzgodnieniom z zakładowymi organizacjami związkowymi.