Informujemy Państwa, że podczas XXI Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego, który odbył się w dniach 24-26 czerwca 2021r. w  Łodzi Delegaci wybrali Zarząd Federacji w składzie:

 1. Magdalena Piętak – przewodnicząca,
 2. Monika Kucharska – wiceprzewodnicząca,
 3. Maria Kochańska - wiceprzewodnicząca,
 4. Michał Pietras – wiceprzewodniczący,
 5. Marcin Najder - członek zarządu,
 6. Maria Grzywa - członek zarządu,
 7. Renata Janiak – skarbnik,
 8. Teresa Budaj – sekretarz,
 9. Elżbieta Żyżak-Lota – sekretarz.

 

Oraz Komisję rewizyjną:

 1. Wanda Matuszewska – przewodnicząca komisji,
 2. Tomasz Ledzion – członek komisji,
 3. Arkadiusz Kohut – członek komisji.