Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych, nawiązując do zaproszenia na manifestację organizowaną przez Związkową Alternatywę w dniu 08.10.2021 r. w Warszawie uprzejmie informuje, że każda inicjatywa, której celem jest poprawa warunków pracy i płacy pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, zasługuje na uznanie i wsparcie całego środowiska KAS.

Informujemy jednocześnie, że organizacje zrzeszone w FZZPS są w pełni autonomiczne w swoich działaniach, zatem każda z nich jest uprawniona do samodzielnego podjęcia decyzji o udziale swoich członków w planowanej manifestacji.

Informujemy również, że otrzymaliśmy od Przewodniczącego Związku Zawodowego CELNICY.PL zaproszenie na spotkanie przedstawicieli wszystkich związków zawodowych pracowników skarbowych działających w Krajowej Administracji Skarbowej, zaplanowane w dniu 07.10.2021 r. w siedzibie Forum Związków Zawodowych, do którego przynależymy. W pełni podzielamy zdanie zapraszającego, że zjednoczenie wszystkich związków, wspólne postulaty i wspólne działania są najlepszą drogą do realizacji wyznaczonych celów, w pierwszej kolejności do niezwłocznej i wymiernej poprawy warunków finansowych wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.