FZZPS otrzymała pismo z MF ws. przyjętej przez Radę Ministrów propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2018r. oraz informacje prognozowane na 2018r.

Federacja ze swojej strony podejmie działania wystąpienia do Ministra Finansów o środki w budżecie na regulację wynagrodzeń.

Treść pisma >>tutaj<<