Federacja przekazuje odpowiedz Pana Mariana Banasia na pismo skierowane do niego przez FZZPS z dnia 18 maja 2017r.

Treść pisma >>STRONA 1<< >>STRONA 2<<