Zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie dla Edyty Wiśniowskiej, która jest pracownikiem Urzędu Skarbowego w Chrzanowie. Niewielkim wsparciem każdego z nas pozwolimy Edycie wrócić do zdrowia.

Jeżeli możecie pomóc prosimy o wpłaty do Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II w Bydgoszczy.

Wpłaty można dokonać na utworzone specjalnie subkonto nr 75 1240 1183 1111 0010 6410 8314 z dopiskiem: "Dla Edyty Wiśniowskiej".

Można również przekazać 1% swojego podatku na Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II w Bydgoszczy wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, należy wpisać KRS: 0000039541.
W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE należy wyraźnie wpisać: 195 Edyta Wiśniowska.

Przekazujemy również list skierowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie do wszystkich ludzi dobrej woli. 
>>treść listu<<