Zarząd FZZPS informuje, że wystąpił do MF z pismem o wyznaczenie innego terminu odpracowania wolnego dnia tj.4 maja 2018r. Zarządzeniem MF nr 10 z dnia 19 kwietnia 26 termin ten został zmieniony na dzień 19 maja 2018r.

>>pismo do MF<<