Zarząd Federacji dziękuje organizacjom, które aktywnie uczestniczyły w wypracowaniu i przygotowaniu stanowiska w sprawie podziału kwoty 655 zł zapisanej w Porozumieniu zawartym w dniu 21 listopada 2018 r. dot. podwyżek wynagrodzeń pracowników i funkcjonariuszy KAS w 2019 roku.

Zapewniamy, że przedstawione w piśmie z dnia 15 grudnia 2018 r. stanowisko będzie reprezentowane przez przedstawicieli Zarządu Federacji na spotkaniu, które odbędzie się 21 grudnia 2018 r.

Podpisane Porozumienie w swoich założeniach nie obejmowało wzrostu kwoty bazowej w 2019 roku.