Przekazujemy sprawozdanie z XVII Zjazdu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych Smardzewice, 12-15 października 2017r.

>>treść sprawozdania<<