Przekazaliśmy uwagi do projektu MF ws. dodatku kontrolskiego osób zatrudnionych w KAS.

>>strona 1<<

>>strona 2<<