Przekazaliśmy kolejne uwagi do wniosku o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji materialnej pracowników i funkcjonariuszy KAS.

>>strona 1<<

>>strona 2<<

>>strona 3<<