Przedstawiamy komunikat z posiedzenia Podzespołu Problemowego ds. KAS przy Radzie Dialogu Społecznego z dnia 13 września 2018r..

>>treść komunikatu<<