Przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Prosimy o przesyłanie uwag do ww. projektu w terminie do 10 marca 2019r. na adresy mailowe opiekunów lub wybranego członka Zarządu FZZPS. Adresy e-mail znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT

>>projekt ustawy<<

>>uzasadnienie<<

>>opiniowanie<<

>>ocena skutków regulacji<<