W dniu 21 listopada 2019 r. miało się odbyć spotkanie Ministra Finansów z członkami Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych działających w KAS – zawiązanego w dniu 7 listopada 2019 r.

Spotkanie miało zapoczątkować dialog pomiędzy stronami, miedzy innymi w sprawie przyszłorocznych podwyżek wynagrodzeń i uposażeń pracowników i funkcjonariuszy KAS.

Członkowie Komitetu przybyli   natomiast Minister  nie.

W załączeniu korespondencja dot ww. zagadnienia