W dniach 19-22 maja 2014r. w Supraślu, odbyło się posiedzenie Zarządu FZZPS z przedstawicielami organizacji związkowych województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz zaproszonych gości: Podsekretarz Stanu MF - Pan Jacek Kapica, Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej - Pan Janusz Janowski, Dyrektorzy IS i Naczelnicy US regionalnych jednostek podległych MF.