Na Walnym Zjeździe Delegatów  w dniach 13-15 października  2017 r. w Smardzewicach został wybrany nowy Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych  w składzie:

Przewodnicząca Federacji

  • Teresa Raczyńska-Wiśniewska

Wiceprzewodniczący:

  • Maria Kochańska                  
  • Monika Kucharska      
  • Joanna Tymiańska                    
  • Michał Pietras              

Członkowie Zarządu:

  • Tomasz Ledzion                      
  • Krzysztof Wiśniowski             

Skarbnik:

  • Magdalena Piętak                 

Sekretarz:

  • Agnieszka Bielicka-Pietras

Ponadto informujemy, że szczegółowe dane kontaktowe zarządu oraz z podległymi im Organizacjami znajdują się w zakładce KONTAKT.

 

Add a comment

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych informuje, że przy Radzie Dialogu Społecznego w dniu 29 listopada 2017 r. został powołany Podzespół problemowy ds. Krajowej Administracji Skarbowej. Federację w pracach zespołu będą reprezentować:

Joanna Tymiańska,

Krzysztof Wiśniowski

Add a comment