Komunikat

Dotyczący pracy dwuzmianowej ewentualnie w systemie 12/24.
Decyzje w zakresie czasu pracy w Izbach Administracji Skarbowej podejmują
Dyrektorzy poszczególnych Izb Administracji Skarbowej, jako pracodawcy.
Kwestie te są uregulowane w regulaminach pracy i każdorazowo podlegają
uzgodnieniom z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Na Święta i Nowy Rok

samych ciepłych, mądrych słów,

życzliwych i przyjaznych spojrzeń,

optymizmu i pomyślności na co dzień

dla Was i Waszych Bliskich 

życzy 

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych

Pismo Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych

do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusza Kościńskiego,

Sekretarza Stanu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleny Rzeczkowskiej

w sprawie decyzji z dnia 26 listopada 2020 o zablokowaniu planowanych wydatków budżetu państwa na 2020 rok.

>>treść pisma<<