Zarząd Federacji dziękuje organizacjom, które aktywnie uczestniczyły w wypracowaniu i przygotowaniu stanowiska w sprawie podziału kwoty 655 zł zapisanej w Porozumieniu zawartym w dniu 21 listopada 2018 r. dot. podwyżek wynagrodzeń pracowników i funkcjonariuszy KAS w 2019 roku.

Zapewniamy, że przedstawione w piśmie z dnia 15 grudnia 2018 r. stanowisko będzie reprezentowane przez przedstawicieli Zarządu Federacji na spotkaniu, które odbędzie się 21 grudnia 2018 r.

Podpisane Porozumienie w swoich założeniach nie obejmowało wzrostu kwoty bazowej w 2019 roku.

 

W związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Finansów sugestii dotyczących sposobu podziału środków na podwyżki w 2019 r., Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych zwraca się z prośba o przekazanie przez zrzeszone organizacje stosownych propozycji w ww. zakresie do opiekunów regionalnych w terminie do dnia 13.12.2018 r.

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych pragnie podziękować wszystkim, którzy zadeklarowali udział w manifestacji planowanej na dzień 23.11.2018 r. pod Ministerstwem Finansów oraz zaangażowali się w jej jak najlepsze przygotowanie. Widmo manifestacji przyspieszyło podjęcie przez Ministerstwo Finansów radykalnych działań w zakresie poprawy sytuacji materialnej pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Czytaj więcej: Treść porozumienia z dnia 21.11.2018r.

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych informuje, że w dniu 21.11.2018r. zawarte zostało porozumienie z Szefem KAS dotyczące głównie warunków płacowych.

Więcej szczegółów podamy niebawem.

Z uwagi na zawarcie porozumienia planowana  na dzień  23.11.2018r. manifestacja pod Ministerstwem Finansów zostaje odwołana.

 

11.00-11.15

Gromadzenie się uczestników manifestacji - Warszawa ul. Świętokrzyska 12 (plac przed gmachem Ministerstwa Finansów);

 

11.15-12.30

- przemówienie Przewodniczącej Federacji ZZPS, członków Zarządu FZZPS,

- odczytanie POSTULATÓW Krajowej Administracji Skarbowej,

- przemówienia przedstawicieli przybyłych organizacji związkowych,

 

12.30-13.00

Happening;

 

13.45-14.15

Złożenie Postulatów Ministrowi Marianowi Banasiowi Szefowi KAS;

 

14.30

Zakończenie zgromadzenia.