Zarząd FZZPS informuje, że w zakładce KONTAKT dostępny jest nowy statut federacji.

 

Prezentujemy ustalenia w sprawie ramowego podziału środków zgodnie z uchwałą Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022” .

>>treść pisma<<