Aktualności

Gratulacje dla Szefowej KAS awansu na stopień generalski

            Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych gratuluje Pani Magdalenie Rzeczkowskiej, Sekretarzowi Stanu, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej awansu na stopień generalski nadinspektora Służby Celno-Skarbowej.

To wielkie wyróżnienie i ciesząc się z Pani sukcesu, chcielibyśmy również poczuć się docenieni – ale nie tylko gratulacjami, listami i podziękowaniami. Tymi gestami, niewątpliwie miłymi, nie wykarmimy naszych rodzin, nie spłacimy kredytów i innych zobowiązań. Jak nigdy dotąd, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną, potrzebujemy uznania wymiernego finansowo. Uznania dla codziennej, rzetelnej pracy i służby tysięcy pracowników i funkcjonariuszy KAS, wykonywanej w coraz trudniejszych warunkach – pandemia COVID, wojna na Ukrainie, chaos w systemie podatkowym spowodowany wielokrotnymi nowelizacjami przepisów, szczególnie w zakresie Polskiego Ładu, rosnąca ilość zadań oraz systemów do ich obsługi, stałe niedobory kadrowe oraz odpływ wykwalifikowanych pracowników wskutek niekonkurencyjnego systemu wynagradzania. Jest to tylko skromny fragment tego, z czym pracownicy i funkcjonariusze KAS borykają się na co dzień.

            Tymczasem jako grupa zawodowa w sposób uporczywy jesteśmy pomijani – obiecano nam podwyżkę w skandalicznej wysokości 4,4% (której notabene jeszcze nie otrzymaliśmy), podczas gdy inflacja już dawno osiągnęła poziom dwucyfrowy i w najbliższym czasie  nie ma przesłanek ku temu, żeby liczyć na odwrócenie tej tendencji. Zwlekanie z wypłatą tych niewystarczających podwyżek pogłębia tylko frustrację narastającą wśród pracowników i funkcjonariuszy. Nasze płace realne dramatycznie maleją wobec galopująco rosnącego poziomu cen oraz podnoszonych stóp procentowych. Narasta niezadowolenie, zewsząd dochodzą głosy nawołujące do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej i zapewniamy, że nie są to wyłącznie pogróżki. Jako grupa zawodowa doszliśmy do kresu wytrzymałości. Brak zdecydowanych działań ze strony Ministra Finansów oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, brak zapewnienia podległych Państwu służbom godziwego wynagrodzenia oraz konkretnych podwyżek na poziomie minimum 12% (biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji), zrealizuje czarny scenariusz – protest stanie się faktem.

            Szanowna Pani Minister, nominacja generalska to wielki zaszczyt. To wyraz uznania i niewątpliwy znak, że Pani pozycja rośnie. Czas to skutecznie wykorzystać i walczyć o dobro pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Print Friendly, PDF & Email