Aktualności

Informacja ze spotkania w Ministerstwie Finansów 

Notatka ze spotkania 10.11.2022r.

10 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Finansów ze stroną społeczną w zakresie uzgodnień dotyczących poszczególnych kwestii uchwały modernizacyjnej na lata 2023-2025.

Omówiono uwagi zgłoszone wcześniej przez poszczególne organizacje związkowe dotyczące instrukcji awansowania, programu mentoringu, wysokości dodatku stołecznego oraz dodatków na mentora i opiekuna w KAS. Dyskutowano także nad zasadami podziału środków na wynagrodzenia/uposażenia w kontekście zaproponowanej siatki płac. Kwestią problematyczną pozostaje procentowy wskaźnik środków przeznaczonych na podwyższenie wynagrodzeń/uposażeń oraz dostosowanie pozostałej części do docelowej siatki płac, w której mnożniki minimalne, w założeniach, powinniśmy osiągnąć w perspektywie 3 lat trwania programu modernizacji KAS.

Ustaliliśmy, że do 18.11.2022 r. możemy przekazywać do MF kolejne uwagi co do zasad podziału środków i siatki płac. Dlatego też prosimy zz wchodzące w skład FZZPS
o przekazywanie do opiekunów regionalnych, konstruktywnych uwag w przedmiotowym zakresie, w terminie do 17.11.2022 r., celem wypracowania właściwego stanowiska.

Sporządziła Monika Kucharska

Print Friendly, PDF & Email