Aktualności

Informacja ze spotkania Szefa KAS z przedstawicielami Strony Społecznej

24 października 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie Szefa KAS z przedstawicielami
Związków Zawodowych w KAS.

Celem spotkania były rozmowy dot. projektów:

 • instrukcji awansowania pracowników i funkcjonariuszy w Krajowej Administracji Skarbowej,
 • docelowej siatki płac wynagrodzeń i funkcjonariuszy oraz siatki stanowisk w KAS,
 • procedury mianowania na wyższy stopień służbowy FSCS,
 • wykazu jednostek partycypujących w dodatku stołecznym wraz z określeniem jego
  wysokości.
  Opracowane projekty, po wniesionych na spotkaniu uwagach, zostaną przekazane stronie
  społecznej celem wniesienia uwag w terminach do 2.11.2022 r. (instrukcja awansowania
  i dodatek stołeczny), do 8.11.2022 r. pozostałe kwestie.
  Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 10 listopada 2022 r. Tematem rozmów będzie
  podział środków z uchwały modernizacyjnej.

Sporządziła Monika Kucharska

Print Friendly, PDF & Email