Aktualności

Informacja ze spotkania Szefa KAS ze stroną społeczną – 10.10.2022 r.

10 października br. w Ministerstwie Finansów odbyło się pierwsze z cyklu spotkań Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej ze stroną społeczną dotyczące podziału środków
przeznaczonych na modernizację Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025.

Na spotkaniu przedstawiono założenia programu mentoringowego w KAS.
Strona społeczna może wnosić uwagi do projektu w terminie do 24 października.
(Uwagi ze strony FZZPS zostały zgłoszone w terminie).

Sporządziła Magdalena Piętak

Print Friendly, PDF & Email