Aktualności

Informacja ze spotkania Szefa KAS ze stroną społeczną – 15.11.2022r.

15 listopada 2022 roku odbyło się robocze spotkanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami związków zawodowych działających w KAS.

Na spotkaniu tym poruszono następujące kwestie:

 • Obsługa Krajowej Infolinii Podatkowej przez pracowników urzędów skarbowych. Szef KAS przekazał, że 200 pracowników US zostało przesuniętych do Krajowej Informacji Skarbowej. Przeszkolono w tym zakresie 325 pracowników.
 • Brak ujednolicenia zasad przyznawania dodatków zadaniowych i specjalnych.
 • Obsługa urzędów przez radców prawnych w ograniczonym zakresie czasowym (tylko jeden lub dwa dni w tygodniu).
 • Brak informatyków w urzędach z uwagi na pracę w trybie hybrydowym (praca w US/praca zdalna).
 • Reorganizacja CIRF. Szef KAS wyjaśnił, że nie zapadły jeszcze decyzje w tej sprawie.
 • Braki kadrowe w urzędach, zamrożenie etatów. Szef poinformował, że w okresie od 31.12.2021r. do 30.09.2022r. stan zatrudnienia w KAS wzrósł. Strona związkowa zauważa, że największe zasilenie w kadry ma miejsce w warszawskiej IAS i zdecydowanie, nowi pracownicy nie powracają na miejsca do jednostek, w których zwalniają się etaty.
 • Szkolenia on-line. Strona związkowa przekazała szereg uwag w tym zakresie (brak interakcji, problemy techniczne, jednoczesny udział w szkoleniu i wykonywanie czynności służbowych w tym telefoniczna obsługa klientów).
 • Nieprawidłowości w działaniu systemu kadrowo-płacowego SyKaP.
 • Utrudnienia w działaniu aplikacji SZD.
 • Obsługa aktów notarialnych w CRCM. Szef KAS poinformował, że od 1 marca 2023r. 100% aktów notarialnych będzie migrowana do CRCM.
 • Brak informacji na temat działania programu e-Komornik.
 • Centralizacja komórek karnych-skarbowych.
 • Zwolnienia pracowników KAS w trybie art. 53 Kodeksu pracy.
 • Problemy z dostosowaniem stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szef KAS prosi o kierowanie na piśmie uwag dotyczących funkcjonowania systemów informatycznych.

Sporządziła: Magdalena Piętak

Print Friendly, PDF & Email