Aktualności

Komunikat ze spotkania z 4 sierpnia 2022 r. w sprawie założeń uchwały modernizacyjnej na lata 2023-2025

4 sierpnia br. w gmachu Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie Szefa KAS ze stroną społeczną. Przedstawiono uwagi zz związane z założeniami uchwały modernizacyjnej, zwłaszcza planowanych środków na priorytet I uchwały. 

I tak na wynagrodzenia / uposażenia (priorytet I) w kwocie 569 mln zł składają się:

– wzrost wynagrodzeń / uposażeń – 387 mln zł,

– dodatki o charakterze mentorskim – 18 mln zł,

– dodatek stołeczny – 43 mln zł.

Pozostała kwota (121 mln) to pochodne od powyższych.

Najwięcej kontrowersji wzbudził dodatek stołeczny, który miałby obejmować IAS Warszawa, MUCS, warszawskie US i 5 podwarszawskich US – dodatek uzależniony od miejsca świadczenia pracy. MF zadeklarowało przekazanie materiałów, które mają uzasadniać przeznaczenie środków na ten cel, w tym dane dot. fluktuacji kadr na poszczególne regiony kraju. Przy koncepcji tworzenia takiego dodatku kierowano się rozwiązaniem w Policji, z tym że tam jest on finansowany z budżetu Państwa, a nie 
z modernizacji.

W pozostałych kwestiach poruszono konieczność opracowania konkretnych zasad przyznawania dodatku mentorskiego, dyskutowano nad siatką płac i minimalnymi mnożnikami, nad zasadami awansowania i przeglądem kadr pod kątem braku awansów przez okres dłuższy niż 5 lat.

Następne spotkanie zaplanowano za 2-3 tygodnie. 

Print Friendly, PDF & Email