Aktualności

Notatka ze spotkania Szefa KAS z przedstawicielami Strony Społecznej

W dniu 14 września 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie Szefa KAS z przedstawicielami
Związków Zawodowych w KAS.

Kontynuowano rozmowy na temat założeń do programu wieloletniego „Modernizacja KAS
na lata 2023-2025”, przy czym główna dyskusja dotyczyła konkretnych zapisów projektu
porozumienia, w kontekście zgłoszonych wcześniej pisemnych uwag.
Projekt opracowanego porozumienia MF zobowiązało się przekazać niezwłocznie
przedstawicielom Związków.
Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 21 września 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email