Aktualności

Pierwsze spotkanie z Szefem KAS w sprawie Uchwały Modernizacyjnej KAS na lata 2023-2025

W dniu 14 lipca br. odbyło się robocze spotkanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami ogólnopolskich związków zawodowych. Spotkanie dotyczyło założeń Uchwały Modernizacyjnej KAS na lata 2023-2025, w tym kwot na poszczególne priorytety.

PRIORYTET I

Wzrost uposażeń i wynagrodzeń – w każdym roku przeciętnie przewidziano kwoty:

  • KSC – 559, 60 zł, tj. 7,2 % (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3% fundusz nagród, odprawy i nagrody jubileuszowe);
  • FSCS – 499,60 zł, tj. 7,05%;
  • POZ 300 zł.

Ponadto w 2023 roku przewidziano wzrost wynagrodzeń/uposażeń z ustawy budżetowej dla:

  • KSC – 7,8 %
  • FSCS – 7,8 %

PRIRYTET II – inwestycje w nieruchomości (w tym remonty).

PRIORYTET III – zakupy IT.

PRIORYTET IV – zakupy sprzętu do kontroli celno-skarbowej.

W trakcie spotkania, przedstawiono propozycje rozwiązań dotyczących koncepcji rozdysponowania środków na wynagrodzenia oraz uposażenia w tym siatki stanowisk w KSC oraz docelowej siatki płac dla KSC i FSCS.

Z przekazanych przez szefa KAS informacji wynika, że kwoty podane w założeniach zostały wstępnie zaakceptowane przez KPRM.

Zarząd Federacji omówił przedstawione propozycje i ustalił kierunek negocjacji. Kolejne spotkanie w sprawie uchwały modernizacyjnej odbędzie się w sierpniu 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email