Aktualności

Spotkanie Szefa KAS z przedstawicielami strony społecznej 28 grudnia 2022 roku. 

28.12.2022 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z Szefem KAS. Przedmiotem rozmów było omówienie uwag wniesionych przez stronę społeczną do instrukcji awansowania i wprowadzenie do niej zmian. 

Kontynuowano również rozmowy dotyczące uzgodnień w zakresie zasad podziału środków na wynagrodzenia/uposażenia
w celu realizacji programu modernizacji KAS w latach 2023-2025 zgodnie z zapisami porozumienia z 21.09.2022 r.

Po dyskusji i próbie dojścia do konsensusu zaproponowano, by ze średniej kwoty podwyżki przypadającej do podziału:

– 65% – przeznaczyć dla każdego pracownika / funkcjonariusza

– 30 % – przeznaczyć na wyrównanie siatki płac

– 5 % – przeznaczyć do dyspozycji DIAS na regulację siatki płac i zaległości awansowych.

Powyższy projekt podziału środków poparła część organizacji związkowych, pozostałe organizacje związkowe zobowiązały się do przedstawienia swojego stanowiska do 5 stycznia 2023 r.

Print Friendly, PDF & Email