Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami organizacji związkowych w Ministerstwie Finansów

21 maja 2024 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z Podsekretarzem
Stanu Zastępcą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej P. Małgorzatą Krok.

W spotkaniu ze strony MF uczestniczyły również Dyrektor Departamentu Relacji z Klientami, P. Sylwia Zdebiak i Naczelnik Departamentu Relacji z Klientami, P. Magdalena Hryciuk. Głównym tematem spotkania było przedstawienie procesu wdrożenia jednego numeru telefonu i infolinii wspieranej przez system eMCeK w urzędach skarbowych. Przedstawiono stronie społecznej projekty dotyczące zmian modelu obsługi telefonicznej i systemu eMCeK. Ponadto w trakcie spotkania przedstawiciele poszczególnych organizacji związkowych poruszyli tematy dotyczące aktualnych problemów, z którymi borykają się na co dzień pracownicy KAS w urzędach skarbowych, w których już funkcjonuje system Multikanałowego Centrum Komunikacji.

Na spotkaniu przedstawiono również zagadnienia i propozycje rozwiązań, które mogłyby wesprzeć działania i rozwiązać problemy związane z funkcjonowaniem systemu eMCeK.

Print Friendly, PDF & Email