Aktualności

Sprawozdanie ze spotkania kierownictwa MF i KAS z przedstawicielami związków zawodowych działających w KAS

3 czerwca bieżącego roku w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie Ministra Finansów,
Szefa KAS i jego zastępców oraz Dyrektor Generalnej Ministerstwa Finansów z
przedstawicielami związków zawodowych działających w KAS.

W spotkaniu ze strony Ministerstwa Finansów uczestniczyli:
Andrzej Domański – Minister Finansów,
Marek Łoboda – Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
Zbigniew Stawicki – Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
Małgorzata Krok – Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
Marta Niziałkowska-Pactwa – Dyrektor Generalna Ministerstwa Finansów.
Federację Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych reprezentowała
Przewodnicząca Zarządu – Magdalena Piętak.
Podczas spotkania poruszono następujące kwestie:

 1. Bilans otwarcia po 7 latach funkcjonowania KAS:
  a) zmiany organizacyjne w KAS, które zaszły w tym czasie i co zostało przez to osiągnięte;
  b) informatyzacja – wsparcie pracowników i to z czym wychodzimy na zewnątrz do
  naszych klientów;
  c) część kadrowo-płacowa i majątkowa – decentralizacja zadań wśród pracowników.
  Rekomendacją MF będzie specjalizacja i trwałość zatrudnienia w poszczególnych
  jednostkach organizacyjnych;
  d) kwestie prawne i administracyjne wprowadzone w ustawie o KAS. (Ponad 70 nowelizacji
  ustawy, które w większości przypadków przekładały się na zmiany regulaminów
  organizacyjnych Izb Administracji Skarbowej, Urzędów Celno-Skarbowych oraz
  Urzędów Skarbowych).
 2. Publikacja medialna w „Rzeczpospolitej” dotycząca podziału KAS na dwie lub więcej
  struktur. Zastępca Szefa KAS – Zbigniew Stawicki uspokaja, że nie będzie takiego
  podziału. Trwają jednakże prace koncepcyjne jeżeli chodzi o potrzeby wynikające z
  aktualnych wymagań nie tylko w obszarze podatkowym. Komponent nie skarbowy w
  KAS staje się coraz rozleglejszy (kwestie sankcyjne, audytu czy kontroli środków
  publicznych). Naturalnym będzie oddzielenie strefy represyjno-kontrolnej od sfery
  obsługi podatnika.
 3. Strona społeczna poruszyła następujące tematy:
  a) pomoc prawna dla członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy służby celno-
  skarbowej w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi;
  b) podział KAS na części;
  c) niedobory kadrowe;
  d) ograniczenie odpowiedzi na zapytania z dostępu do informacji publicznej; MF realizuje
  dostęp do informacji publicznej w pełni zgodnie z zasadami prawa;
  e) zmiany w Urzędach Celno-Skarbowych m. in. w kontekście wyodrębnienia części
  represyjno-sankcyjnej. Czy zmiany te będą dotyczyć również Urzędów Skarbowych?;
  f) zwiększenie dodatku za wysługę pracy do 25%dla członków korpusu służby cywilnej;
  g) wyrównanie wynagrodzeń w CIRF w stosunku do członków korpusu służby cywilnej;

h) „odmrożenie” naborów zewnętrznych w korpusie służby cywilnej – Szef KAS dał
Dyrektorom pełną swobodę zatrudniania;
i) problem e-doręczeń i problemy z działaniem licznych programów potrzebnych do
wykonywania obowiązków służbowych;
j) wprowadzenie stabilnego systemu wzrostu wynagrodzeń w KAS;
k) połączenie kwoty bazowej z kwotą przeciętnego wynagrodzenia;
l) powrót do konkursów na stanowiska kierownicze (począwszy od DIAS);
m) rozpoczęcie prac nad uchwałą modernizacyjną KAS na lata 2026-2028;
n) przywrócenie dialogu pomiędzy kierownictwem jednostek KAS (NUS i NUCS) i stroną
społeczną;
o) uregulowanie w przepisach prawa odpraw dla osób ucywilnionych;
p) skrócenie czasu trwania służby przygotowawczej funkcjonariuszy służby celnej stałej;
q) dodatki graniczne w związku z sytuacją na Ukrainie, dla osób które wykonują czynności
stricte kontrolne na granicy.

Print Friendly, PDF & Email