• Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy

  Umowa generalna na rok 2019/2020 została przedłużona na dotychczasowych warunkach Od 17 maja 2011 r. obowiązuje Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa(Dz.U. 34 poz.173 z 2011r.). W przypadku wypłaty przez organ administracji publicznej odszkodowania za niezgodną z prawem decyzję (także jej brak czy opóźnienie) funkcjonariusz publiczny będzie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej (do 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia), jeśli zostanie wykazane, iż jego działania nosiły znamiona rażącego naruszenia prawa

 • Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy

  Umowa generalna na rok 2024/2025 została przedłużona na dotychczasowych warunkach Od 17 maja 2011 r. obowiązuje Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa(Dz.U. 34 poz.173 z 2011r.). W przypadku wypłaty przez organ administracji publicznej odszkodowania za niezgodną z prawem decyzję (także jej brak czy opóźnienie) funkcjonariusz publiczny będzie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej (do 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia), jeśli zostanie wykazane, iż jego działania nosiły znamiona rażącego naruszenia prawa

 • Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia grupowe na życie

  W 2006 roku Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych podjęła się przygotowania ogólnopolskiego programu ubezpieczeniowego dla pracowników z branży skarbowości. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z wyspecjalizowaną firmą w tym zakresie jaką jest Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Merydian S.A. Zgodnie uznaliśmy, iż przy zastosowaniu efektu skali czyli przygotowania ubezpieczenia dla 50 tyś. pracowników a nie jak dotąd dla populacji poszczególnych placówek, uzyskamy znacznie korzystniejszą ofertę na czym zyskają pracownicy. W wyniku tych działań wspólnie z PZU Życie przygotowaliśmy program ubezpieczeniowy, który był na tyle korzystny, że w 2007 i 2008 roku przystąpili do niego pracownicy 190 placówek skarbowości.