Ubezpieczenia

Ubezpieczenia grupowe na życie

W 2006 roku Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych podjęła się przygotowania ogólnopolskiego programu ubezpieczeniowego dla pracowników z branży skarbowości. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z wyspecjalizowaną firmą w tym zakresie jaką jest Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Merydian S.A. Zgodnie uznaliśmy, iż przy zastosowaniu efektu skali czyli przygotowania ubezpieczenia dla 50 tyś. pracowników a nie jak dotąd dla populacji poszczególnych placówek, uzyskamy znacznie korzystniejszą ofertę na czym zyskają pracownicy. W wyniku tych działań wspólnie z PZU Życie przygotowaliśmy program ubezpieczeniowy, który był na tyle korzystny, że w 2007 i 2008 roku przystąpili do niego pracownicy 190 placówek skarbowości.

W 2009 roku ukazała się opinia urzędu zamówień publicznych, która zobowiązuje jednostki z sektora publicznego, których wartość składki przekracza 14 tyś EURO, do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy wyborze ubezpieczyciela mimo, iż składkę opłacają pracownicy. Mając na uwadze złożoność procedury związanej z wyłanianiem ubezpieczyciela poprzez stosowanie PZP oraz znaczny nakład czasu i pracy, wspólnie z PZU Życie przygotowaliśmy nowy jeszcze bardziej korzystny program zawierający rozwiązanie, które w pełni zwalnia pracodawcę ze stosowania PZP przy wyborze ubezpieczyciela. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą Państwu pracownicy BDU Merydian SA oraz pracownicy PZU Życie.

Osoby do kontaktu z BDU MERYDIAN S.A.: Alina Jantosiak-Shawket tel. kom. 508 289 760 e-mail: alina.j@merydian.pl
Print Friendly, PDF & Email