Aktualności

XXII Walny Zjazd Delegatów FZZPS 

Szanowni Państwo

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych ma zaszczyt zaprosić Państwa na XXII Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się w dniach 18-20 września 2022 roku w Hotelu Basztowy w Sandomierzu.

Zgodnie ze Statutem Federacji każdy związek zawodowy będący członkiem Federacji może być reprezentowany na WZD maksymalnie przez dwóch delegatów, koszty pobytu  jednego delegata zostaną pokryte ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym Federacji pod warunkiem, że Organizacja nie posiada zaległości w opłacaniu składek członkowskich na ostatni dzień kwartału poprzedzającego rozpoczęcie WZD.

Przypominamy, że w przypadku pokrywania kosztów udziału delegata/uczestnika
w WZD przez Organizację delegującą wpłata winna zostać dokonana nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem WZD.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji zgłoszonego  delegata/uczestnika z udziału
w WZD w okresie krótszym niż 10 dni przed  jego rozpoczęciem, organizacja delegująca zobowiązana jest pokrycia kosztów uczestnictwa delegata w przypadku gdy nie zostanie wskazana inna osoba uczestnicząca w WZD.

Delegatem na WZD jest osoba, która wraz ze zgłoszeniem prześle uchwałę stosownego organu swojej Organizacji Związkowej wraz z numerem KRS.

Ponadto warunkiem uczestnictwa w XXII WZD jest uregulowany status prawny członka Federacji.

Zgłoszenia proszę kierować na jeden z adresów:

m.kochanska.fzzps@wp.pl

m.grzywa@fzzps.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2022r.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd

Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Skarbowych

Print Friendly, PDF & Email