Aktualności

XXIII Walny Zjazd Delegatów

Szanowni Państwo

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych ma zaszczyt zaprosić Państwa na XXIII Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2023 roku we Wrocławiu.

Zgodnie ze Statutem Federacji każdy związek zawodowy będący członkiem Federacji może być reprezentowany na WZD maksymalnie przez dwóch delegatów, koszty pobytu  jednego delegata zostaną pokryte ze środków Federacji pod warunkiem, że Organizacja nie posiada zaległości w opłacaniu składek członkowskich na ostatni dzień kwartału poprzedzającego rozpoczęcie WZD.

Pokrywamy koszt noclegów w pokojach dwuosobowych.

Przypominamy, że w przypadku pokrywania kosztów udziału delegata w WZD przez Organizację delegującą wpłata winna zostać dokonana nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem WZD.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji zgłoszonego  delegata z udziału w WZD w okresie krótszym niż 10 dni przed  jego rozpoczęciem, organizacja delegująca zobowiązana jest pokrycia kosztów uczestnictwa delegata w przypadku gdy nie zostanie wskazana inna osoba uczestnicząca w WZD.

Delegatem na WZD jest osoba, która wraz ze zgłoszeniem prześle uchwałę stosownego organu swojej Organizacji Związkowej wraz z numerem KRS.

Ponadto warunkiem uczestnictwa w XXII WZD jest uregulowany status prawny członka Federacji.

Podmiotami odpowiedzialnym za oddelegowanie Delegata na XXIII WZD są ich organizacje macierzyste.

O szczegóły proszę pytać i kierować zgłoszenia do opiekunów regionalnych
w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2023r.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd

Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Skarbowych

Print Friendly, PDF & Email