Aktualności

Zespoły problemowe KAS

Utworzenie zespołów problemowych – grup roboczych w MF.

W Ministerstwie Finansów utworzono pięć Zespołów – grup problemowych dotyczących KAS

1. Zespół do spraw polityki kadrowo- płacowej.

2. Zespół do spraw systemowo-organizacyjnych.

3. Zespół do spraw polityki motywacyjno-szkoleniowej.

4. Zespół do spraw zadań realizowanych w wybranych komórkach US i UCS.

5. Zespół do spraw granicy.

Pierwsze spotkania organizacyjne odbyły się w czerwcu br. i miały charakter stacjonarny. Kolejne co do zasady odbywać się będą online, w wyjątkowych przypadkach stacjonarne.

Przedstawiciele FZZPS  uczestniczą w n/w zespołach;

– Zespół do spraw polityki kadrowo- płacowej.

– Zespół do spraw zadań realizowanych w wybranych komórkach US i UCS.

Termin sprawozdania z prac zespołów określono na początek grudnia br.

Print Friendly, PDF & Email