Aktualności

Rozmowy o podziale środków z uchwały modernizacyjnej na 2024 rok

26 lutego 2024 roku na spotkaniu w MF, które dotyczyło podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia w 2024 roku z programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025” nie udało się osiągnąć kompromisu.

Obecna propozycja Szefa KAS dotycząca podziału kwot na wynagrodzenia i uposażenia w 2024 roku przedstawia się następująco:

  • 30% środków na podwyżki wynagrodzeń/uposażeń dla wszystkich,
  • 65% środków na podwyżki związane z realizacją docelowej siatki wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej/uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,
  • 5% środków do dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej z przeznaczeniem na awanse stanowiskowo-płacowe lub płacowe członków korpusu służby cywilnej/funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Propozycja ta nie została zaakceptowana przez część organizacji związkowych, zatem do 5 marca mamy czas na podjęcie ostatecznej decyzji.

Pełną aprobatę uzyskała propozycja zwiększenia kwot dodatków dla opiekunów:

  • zadaniowych z 220 zł brutto na 325 złotych brutto miesięcznie,
  • specjalnych ze 185 zł brutto na 290 złotych brutto miesięcznie.

Print Friendly, PDF & Email