Aktualności

Stanowisko Forum Związków Zawodowych, którego członkiem jest Federacja dotyczące projektu ustawy o sporach zbiorowych pracy.